Ogłoszenia

Numer postępowania: 1/IN/2017

Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi polegającej na zarządzaniu inwestycją pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie”

przetarg zakończony

 

Numer postępowania: 2/RB/2017

Nazwa postępowania:  Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Budynku Dawnej Kuchni w Pałacu w Wilanowie

przetarg zakończony

 

Numer postępowania: 3/DG/2017

Nazwa postępowania: DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

przetarg zakończony

 

Numer postępowania: 4/UO/2017

Nazwa postępowania: Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

przetarg zakończony

 

Numer postępowania: 5/UD/2017

Nazwa postępowania: Usługi dozoru ekspozycji

Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

przetarg zakończony