Szkolenia

Pragniemy zaproponować Państwu przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu Prawa zamówień publicznych. Przeznaczone są one zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Proponowane szkolenie jest oparte na nowatorskiej metodzie zdobywania i pogłębiania wiedzy z dziedziny Prawa zamówień publicznych. Metoda ta opracowana została z myślą o kadrze zarządzającej oraz dziale marketingu, które w swojej codziennej pracy stykają się z wieloma problemami uczestnicząc jako oferent w trakcie przeprowadzanych procedur przetargowych. Dzięki stosowanych przez naszych wykładowców metodom szkoleniowym i doskonale dobranemu indywidualnemu programowi szkolenia możliwe jest nie tylko poznanie ustawy, ale również prawidłowe interpertowanie przepisów oraz praktyczne stosowanie umożliwiające przewidywanie i odpowiednie reagowanie na różnych etapach postępowania przetargowego. Mamy nadzieję, że jesteście Państwo otwarci na nowoczesne metody zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także na wdrażanie nowych strategii działania w dziedzinie Prawa zamówień publicznych. Program szkoleń Na program szkoleń składają się poniższe zagadnienia:

  • Istota i cel zamówień publicznych.
  • Zasady udzielania zamówień publicznych.
  • Tryby udzielania zamówień publicznych.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Umowy w sprawie zamówień publicznych.
  • Środki ochrony prawnej.