Doradztwo

W zakresie doradztwa pomagamy Państwu wybrać najlepszy sposób działania zgodnie z przepisami zachowując terminy przewidziane w ustawie.
Ponadto służymy Państwu pomocą i radą na każdym etapie postępowania, uwzględniając przede wszystkim analizę zagadnień formalno-prawnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie oferty, wnoszenie środków ochrony prawnej.